დირექტორის თანაშემწე

თანაშემწის მთავარი ფუნქციაა კომპანიის დირექტორის პროდუქტიულობის ხელშეწყობა რუტინული საქმიანობიდან განტვირთვისა და მისი სხვადასხვა დავალებების შესრულების გზით. თანაშემწის აქტივობები ძირითადში წარიმართება (თუმცა არ შემოიფარგლება) ისეთი მიმართულებებით როგორებიცაა: სამდივნო, საკანცელარიო, საორგანიზაციო, მარკეტინგული თუ სხვა საოპერაციო საქმიანობები.

ტიპიური აქტივობების არასრული ჩამონათვალი:

 • დირექტორის ფიზიკური თუ ვიდეო შეხვედრების შეთანხმება, დანიშვნა და ორგანიზება
 • კომპანიის სტუმრების მიღება-გაცილება, გამასპინძლება
 • დირექტორის დავალებით კომუნიკაცია სხვადასხვა კომპანიებთან
 • დახმარება დოკუმენტაციის გამზადებაში, საპროექტო თუ საპრეზენტაციო ფაილების დამუშავებასა და კორექტირებაში
 • დირექტორის დახმარება სამსახურეობრივი თუ პირადი საქმეების ორგანიზებაში
 • ინტერნეტსა და სოც-ქსელებში ინფორმაციის მოძიება (კლიენტების, კომპანიების, ტენდერებისა თუ სხვა მსგავსი თემების შესახებ)
 • პარტნიორებისა და კლიენტების საკონტაქტო ინფორმაციის დახარისხება და აღრიცხვა
 • დირექტორის დავალებით კომუნიკაცია კომპანიის პოტენციურ და არსებულ კლიენტებთან
 • სამუშაო მასალების და სხვა დოკუმენტების ბეჭდვა, ასლის გადაღება, გაგზავნა და აკინძვა
 • კომპანიის შემავალი-გამავალი წერილებისა თუ სხვა კორესპონდენციის წარმართვა
 • თანამშრომელთა მივლინებების უზრუნველყოფა: ბილეთები, საცხოვრებელი, ვიზა, ტესტები, გზა, სამივლინებო თანხები და საჭირო შიდა დოკუმენტაციის გაფორმება
 • კომპანიის თანამშრომლებზე გაცემული დავალებების კონტროლი და კოორდინაცია
 • სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის კომპანის შიდა სისტემებში (CRM, ERP) შეტანა
 • დირექტორის სხვადასხვა დავალებების შესრულება

კანდიდატი კარგად უნდა ფლობდეს

 • ქართულ და ინგლისურ ენებს საუკეთესოდ (როგორც ვერბალურად – ისე წერილობით). ასევე სასურველია რუსული ენის საშუალოზე მეტად ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook

ყურადღება მიექცევა ისეთ თვისებებს როგორებიცაა:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა, ყურადღებიანობა, კომუნიკაბელურობა, თავაზიანობა, საზრიანობა, კეთილსინდისიერება და სანდოობადაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ შეავსოთ ფორმა