ბლოკჩეინ ბიზნესის განვითარების მენეჯერი

ამ პოზიციაზე თქვენი ძირითადი საქმიანობა იქნება სრულფასოვანი ბიზნეს მიმართულების აწყობა და გაძღოლა. რაც გულისხმობს ჩართულობას ფაქტიურად ყველა ეტაპზე: დაწყებული კლიენტების მოძიება – პროექტების ინიცირებიდან, გაგრძელებული გაყიდვის პროცესში ინტენსიური ჩართულობით, და დასრულებული განხორციელების ეტაპზე სამუშაოების მონიტორინგით და წარმართვით.

ძირითადი როლები და აქტივობები:

 • პოტენციური დამკვეთების მოძიება, კომპანიის შეთავაზებებით მათი დაინტერესება და გაყიდვების შესაძლებლობების ინიცირება;
 • გაყიდვის პროცესის წარმართვა და კლიენტთან ორმხრივად მისაღებ პირობებზე მოლაპარაკებებში მაღალი ჩართულობა;
 • კომპანიის მომწოდებლებთან მოლაპარაკებების პროცესის წარმართვა, დამკვეთებისთვის კონკურენტუნარიანი შეთავაზების პირობების მისაღწევად;
 • მაღალი ჩართულობა კომპანიისთვის ახალი პარტნიორების და მომწოდებლების შერჩევა-მოლაპარაკებების პროცესში;
 • მაღალი ჩართულობა მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა განხორციელებაში.

სასურველი უნარები:

 • ადამიანებთან ურთიერთობის ადვილად დამყარებისა და შეთანხმებების მიღწევის უნარი;
 • ტექნიკური სახის ინფორმაციის ადვილად ათვისებისა და ადამიანებისათვის გასაგებ ენაზე გადმოცემის უნარი;
 • დამოუკიდებლად და მიზანმიმართულად მოქმედებისა და შედეგების მიღწევის უნარი.

სასურველი ცოდნა და გამოცდილება:

 • გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში;
 • ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების ცოდნა, გამოცდილება და ინტერესი;
 • ინგლისური ენის გამართულად ცოდნა.

კომპენსაცია:

 • ხელფასი – კონკურენტუნარიანი საბაზო ანაზღაურება;
 • ბონუსი – დაგეგმილი ამოცანების შესრულების შესაბამისად;
 • პრემია – გაყიდვების მოცულობების შესაბამისად.

სხვა:

 • შემოსავლების ზრდის პოტენციალი ბიზნესის ზრდასთან ერთად;
 • კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა საქართველოში ყველაზე მსხვილი IT ჰოლდინგის კომპანიებში.დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ შეავსოთ ფორმა