ტელემედიცინა, იგივე Telemedicine, კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით საჭირო სამედიცინო დახმარების დისტანციაზე მიღების ეფექტურ გზას წარმოადგენს. ის სამედიცინო სფეროს პერსონალს შესაძლებლობას აძლევს პაციენტს შორი მანძილიდან აღმოუჩინონ სხვადასხვა სახის დახმარება: ჩაუტარონ საჭირო გამოკვლევები, ვიზუალური დათვალიერება და დაუსვან შესაბამისი დიაგნოზი. ტელემედიცინის ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო სერვისებს უფრო მეტი ადამიანისთვის ხდის ხელმისაწვდომს, ხშირად ამცირებს ფინანსურ დანახარჯებს და ზრდის სერვისების ოპერატიულობას. ამ და კიდევ სხვა ბევრი უპირატესობებით სარგებლობისთვის, ჩვენი კომპანია სამედიცინო სერვის პროვაიდერებს სთავაზობს მსოფლიო ლიდერი მწარმოებლის, კომპანია GlobalMed-ის ტელემედიცინის თანამედროვე და მაღალი ხარისხის სისტემებს.

ტელემედიცინის გადასატანი სადგურები

ამბულატორიული გამოყენების სადგური

მეტი

ტელემედიცინის კომპლექსური სადგური

მეტი

საველე პირობებში გამოყენების სისტემა

მეტი

მარტივად გადატანადი მობილური სისტემა

მეტი

ციფრული დიაგნოსტიკური მოწყობილობები

მაღალი ხარისხის ციფრული სტეთოსკოპი

მეტი

მულტიფუნქციური ოტოსკოპი და დერმატოსკოპი

მეტი

ოფთალმოსკოპი მაღალი გარჩევადობის კამერით

მეტი

12 არხიანი ციფრული ელექტრო კარდიოგრაფი

მეტი

ტელემედიცინის პროგრამული პლატფორმა

მარტივად გამოყენებადი და მრავალ ფუნქციური ტელემედიცინის პროგრამული უზრუნველყოფა GlobalMed eNcounter, არაერთხელ არის აღიარებული როგორც პაციენტებზე ვირტუალურად ზრუნვის საუკეთესო პლატფორმა. მისი მოდულებია:

ClearSteth – ფილტვებისა და გულის დისტანციური აუსკულტაციის უზრუნველყოფა

eNcounter – გამზომი მოწყობილობებისა და ექიმების მონაცემთა აგრეგაცია

eNcounterCloud – PACS სისტემა დიაგნოსტიკის შედეგების შენახვა-გაზიარებისთვის

eNcounterView – რეალურ დროში კონსულტაციების ჩასატარებელი ვიდეო აპლიკაცია

 • გულის და ფილტვების აუსკულტაცია

 • სპირომეტრიული ინტერპრეტაცია

 • ულტრაბგერითი გამოსახულება

 • ელექტროკარდიოგრამის ასახვა

 • სასიცოცხლო პარამეტრების შეყვანა

 • ვიზუალური სურათის ფიქსაცია

 • მრავალმხრივი ვიდეო კონფერენცია

 • კამერის დისტანციური მართვა

 • ექიმის ეკრანის გაზიარება

 • ვიდეო ჩანეწერების გაკეთება

 • გამოსახულების ანოტაცია

 • ლოკალური კავშირის საშუალება

 • პაციენტის ვიზიტის დაგეგმვა

 • SMS და ი-მეილ შეტყობინებები

 • თავისუფალი ექიმის არჩევა

 • PACS სისტემებთან ინტეგრაცია

 • EMR ჩანაწერების შესაძლებლობა

 • ვიზიტის შედეგების შეჯამება

ჩვენი სერვისები და მომსახურება

ტელემედიცინის სისტემის დაპროექტება და შერჩევა

მეტი

ინსტალაცია, კონფიგურაცია და დანერგვის სერვისები

მეტი

ტექნიკური და საოპერაციო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა

მეტი